رفتن به محتوای اصلی
آخرین کتاب
31 خرداد 1399
اسناد خانه ی سدان

بسمه تعالی

مقدمه ناشر

اکنون که این کتاب آماده انتشار میشود ، مردم میهن ما در گیر مبارزه ای قاطع و بی امان با امپریالیسم امریکا هستند. معلوم شده که سفارتخانه امریکا، برخلاف اصول دیپلماسی بین المللی، مرکزی برای جاسوسی بوده است و اسناد و مدارک بدست آمده نشانگر آنست که این سفارتخانه سالها ستاد فرماندهی و رهبری طاغوت و طاغوتیان بوده است .

کتاب حاضر نیز شرح ماجرای کشف جاسوسخانه امپریالیست سلف، یعنی انگلستان است ، که سالیان دراز بر كلية شؤون مملکت ما حکومت میکرد و هستی ما را به غارت می برد .

تاریخ آئينه عبرت است ، چاپ و انتشار کتاب « اسناد خانه سدان » ، مخصوصا در این موقعیت حساس از زندگی سیاسی کشور ما ، از آن نظر حائز اهمیت است که نشان میدهد سی سال پیش نیز عین ماجرای کشف خانه جاسوسی کشوری استعمارگر در مملکت است .

اکنون که ماجرا تکرار می شود، مردم وطن باید از تاریخ درس عبرت بگیرند و بیدار و هوشیار باشند تا استعمار این بار در هیات و لباسی دیگر به کشور ما نفوذ نکند و سرنوشت ما را به دست نگیرد.

آن بار که ملت قهرمان ما توانست دشمن خود را بشناسد و مشتش را باز و رسوا کند ، دیدیم که استعمارگری ظالم تر ، وحشی تر و شقی تر جایگزین شد و بیش از ربع قرن مارا در اسارت و بدبختی میداشت. این بار هوشیار باشیم که در پناه پرچم اسلام و رهنمودهای رهبر بزرگمان ، هیچ استعمار و استثماري ، در هر لباس که باشد ، امکان مداخله در سرنوشت امت اسلامی ما را نداشته باشد .

لازم به توضیح است، که طبق اظهار مؤلف ، این کتاب در سال ۱۳۵۱ چاپ شده است ولی در آن سال ، دولت حافظ منافع و حیثیت استعمار ، بشدت از انتشار آن جلو گیری...